La nostra empresa és un dels serveis tècnics oficials de BSPOOL a Espanya, un dels principals fabricants d'equips de cloració salina. El nostre personal ha estat format per aquesta empresa amb l'objectiu de poder realitzar reparacions sense necessitat de desmuntar els equips.

BSPOOL és pioner en la fabricació de cloradors de sal a Espanya i també en la utilització d'una font d'alimentació commutada, element que converteix en obsolet el transformador de tota la vida. Amb aquest sistema s'arriba a un 95 % d'eficiència energètica contra el 65 % dels transformadors. BSPOOL és present als cinc continents.

Altres serveis