La nostra empresa, UOBPOOL, realitza qualsevol tipus de tasca de manteniment dins o fora de la vostra piscina. Oferim treballs puntuals de manteniment de filtres, bombes, cloradors i equips de desinfecció de l'aigua. També realitzem plans de manteniment per temporada o anuals.

Fem programes personalitzats adaptats a la mida i característiques de la vostra piscina, tant si és privada com si és una instal·lació comunitària o pública.

 

Altres serveis