La cloració salina és un procés mitjançant el qual s'afegeix sal comuna a l'aigua de la piscina a través d'un aparell elèctric que separa el clor del sodi. A través de l'electròlisi es realitza el procés de desinfecció de l'aigua de la piscina sense necessitat d'aportar pastilles de clor. La concentració de sal comuna en una piscina amb cloració salina és de 4 a 6 grams per litre, gairebé imperceptible per al banyista en comparació amb l'aigua de mar, que arriba als 35 grams de sal per litre.

L'equip de cloració salina consta d'un circuit alimentador que proporciona corrent continu, connectat a un elèctrode a través del qual circula l'aigua salada.

La nostra empresa fa més de 15 anys que instal·la i fa el manteniment de diverses marques d'equips de cloració salina. Aquest sistema us permetrà tenir l'aigua de la piscina desinfectada de forma automàtica sense haver d'afegir res més que sal a l'aigua.

La cloració salina és el millor sistema per desinfectar l'aigua de la vostra piscina, el més econòmic a mitjà termini, el més segur i el més respectuós amb el medi ambient. A continuació, us apuntem els principals avantatges dels cloradors salins.

Consulta els diferents tipus de cloració salina que disposem a UOBPOOL, els nostres professionals l'ajudaran a trobar el que millor s'adapta a la seva piscina.

PER A LA SALUT I EL BENESTAR

 • Només s'afegeix sal a la piscina.
 • Concentració similar a la d’una llàgrima de l'ull humà.
 • S'evita l’ús i manipulació de productes químics.
 • Desaparició de les irritacions en pell, ulls, mucoses...
 • Eliminació de l’olor a clor.
 • No fa malbé ni el cabell ni el banyador.
 • Genera un ambient més net en la piscina.

SEGURETAT

 • Funciona amb un voltatge molt baix, inferior a 7,5 V.
 • No existeix cap risc elèctric per als usuaris de la piscina.
 • S'instal·la a dins d'una caixa IP65 per evitar l’entrada de gasos corrosius, humitats…
 • S'evita emmagatzemar i manipular productes corrosius.

SOSTENIBILITAT I ESTALVI

 • Permet conservar l’aigua de la piscina durant un major període de temps amb el consegüent estalvi en el cost de la factura, i s'aconsegueix, a més, un ús més racional d'aquest bé tan preuat.
 • La sal roman en el procés i es transforma, cosa que fa estalviar en la compra de productes químics. El 90 % de les despeses en aquest tipus de productes s’elimina.
 • Es tracta d'un sistema respectuós amb el medi ambient.
 • El consum elèctric baixa considerablement perquè els equips que s'instal·len utilitzen fonts electròniques d’última generació.
 • El cost del manteniment de l’equip és mínim.

Altres serveis