La nostra empresa fa més de 15 anys que instal·la i fa el manteniment de diverses marques d'equips de cloració salina. Aquest sistema us permetrà tenir l'aigua de la piscina desinfectada de forma automàtica sense haver d'afegir res més que sal a l'aigua.

La cloració salina és el millor sistema per desinfectar l'aigua de la vostra piscina, el més econòmic a mitjà termini, el més segur i el més respectuós amb el medi ambient. A continuació, us apuntem els principals avantatges dels cloradors salins.

PER A LA SALUT I EL BENESTAR

 • Només s'afegeix sal a la piscina.
 • Concentració similar a la d’una llàgrima de l'ull humà.
 • S'evita l’ús i manipulació de productes químics.
 • Desaparició de les irritacions en pell, ulls, mucoses...
 • Eliminació de l’olor a clor.
 • No fa malbé ni el cabell ni el banyador.
 • Genera un ambient més net en la piscina.

SEGURETAT

 • Funciona amb un voltatge molt baix, inferior a 7,5 V.
 • No existeix cap risc elèctric per als usuaris de la piscina.
 • S'instal·la a dins d'una caixa IP65 per evitar l’entrada de gasos corrosius, humitats…
 • S'evita emmagatzemar i manipular productes corrosius.

SOSTENIBILITAT I ESTALVI

 • Permet conservar l’aigua de la piscina durant un major període de temps amb el consegüent estalvi en el cost de la factura, i s'aconsegueix, a més, un ús més racional d'aquest bé tan preuat.
 • La sal roman en el procés i es transforma, cosa que fa estalviar en la compra de productes químics. El 90 % de les despeses en aquest tipus de productes s’elimina.
 • Es tracta d'un sistema respectuós amb el medi ambient.
 • El consum elèctric baixa considerablement perquè els equips que s'instal·len utilitzen fonts electròniques d’última generació.
 • El cost del manteniment de l’equip és mínim.

Altres serveis