Dins dels programes de manteniment que oferim als nostres clients, els facilitem de manera automàtica els valors de l'aigua de la seva piscina perquè en tot moment en coneguin l'estat. El nostre personal realitza analítiques amb fotòmetres a la mateixa instal·lació, tot i que també podem realitzar un altre tipus d'analítiques, més completes, en el nostre laboratori.

Els paràmetres que se solen analitzar sempre i que són bàsics i primordials per al bon equilibri de l'aigua de la piscina són els nivells de:

  • pH: és important perquè si el nivell no es troba entre 7,2 i 7,6 pot reaccionar amb els productes químics que s'afegeixen a l'aigua i pot afectar la salut del banyista;
  • clor: es tracta d'eliminar el clor residual present a l'aigua, que és el causant de les irritacions en ulls, pell i mucoses;
  • duresa: és la que determina la presència de calç a l'aigua, que si hi és present en excés taca les parets de la piscina i, a la llarga, pot obturar les canonades i altres elements de la sala de màquines;
  • alcalinitat: ens indica la quantitat de substàncies alcalines que existeixen a l'aigua i si està equilibrada ajuda a regular el pH i que les alteracions d'aquest element siguin menors;
  • àcid isocianúric: si n'hi ha molt d'alliberat a l'aigua pot disminuir l'efectivitat del clor i ser perjudicial per a la salut de les persones usuàries de la piscina.

Altres serveis