Com aclarir l'aigua de la piscina

03/08/2018

Un dels dubtes més freqüents dels nostres clients té a veure amb el problema de com aclarir l'aigua de la piscina. I és que és massa habitual i molest banyar-se en una piscina en què no veus el fons, a causa del color grisenc que té l'aigua tèrbola, quan el que hauria de ser normal és que l'aigua estigui neta i transparent i l'únic color que s'hauria de veure és el de les rajoles de les parets i el terra de la piscina.

Com aclarir l'aigua de la piscina

Un dels dubtes més freqüents dels nostres clients té a veure amb el problema de com aclarir l'aigua de la piscina. I és que és massa habitual i molest banyar-se en una piscina en què no veus el fons, a causa del color grisenc que té l'aigua tèrbola, quan el que hauria de ser normal és que l'aigua estigui neta i transparent i l'únic color que s'hauria de veure és el de les rajoles de les parets i el terra de la piscina.

Aigua tèrbola a la piscina

La veritat és que és molt corrent trobar que l'aigua de la piscina està tèrbola, ja que es pot donar per múltiples motius: el dèficit d'hores de filtració de l'aigua, que els nivells de pH, clor o duresa de l'aigua no siguin els indicats, i agents externs com un ús intens de la instal·lació per un nombre important de banyistes, les inclemències del temps o la caiguda de fulles, insectes, etc.

Tot i així, si es prenen les mesures adients, es poden corregir els errors per retornar a la situació inicial i aconseguir una aigua neta i transparent. Però hem de tenir clar que si no hi intervenim, la situació es pot agreujar i que acabin proliferant les odioses algues.

Una de les primeres mesures que cal prendre és augmentar les hores de filtratge de l'aigua, per sobre de les 8 hores ‒i encara més si l'ús de la piscina és elevat‒, amb l'objectiu d'eliminar les partícules fines que es troben a l'aigua. Recomanem revisar que el filtre no estigui brut o que, en el cas que sigui de sorra, aquesta presenti unes condicions òptimes.

Paral·lelament també és important realitzar una anàlisi de l'aigua, ja que una descompensació en algun dels paràmetres per examinar pot ser un dels orígens de l'aigua tèrbola a la piscina. Per tant, és important mirar que els nivells de pH, clor, alcalinitat i duresa de l'aigua es mantinguin dins dels marges recomanats.

Productes per aclarir l'aigua de la piscina

Si un cop corregits els valors dels elements químics de l'aigua i fet un filtratge a consciència no hem pogut aclarir l'aigua de la piscina, encara podem recórrer a afegir algun producte que contribueixi a accelerar el procés de recuperació de l'aigua de la piscina i que ens permeti una neteja efectiva.

Així, el primer dels productes que aconsellem agregar és un clarificador amb la finalitat de remoure les partícules fines i que s'agrupin per facilitar-ne l'extracció. Però hem de tenir en compte ‒com en qualsevol addició de producte‒, que no hem de passar-nos, ja que un excés de clarificador a l'aigua pot ser perjudicial: pot repel·lir les partícules en lloc de reunir-les.

Si fins i tot amb el clarificador continuem amb l'aigua tèrbola, podem provar d'augmentar la mida de les partícules en suspensió per aconseguir que baixin fins al fons de la piscina amb l'ajuda d'un floculant. Un cop aquest agent químic ha actuat el temps suficient, hem de recórrer a l'acció d'un netejafons.

Esperem que aquests consells li hagin estat útils i que una vegada posats en pràctica hagi pogut tornar a banyar-se a l'aigua neta i cristal·lina de la seva piscina. Si això no és així, truqui a UOBPOOL i un dels nostres tècnics resoldrà el problema in situ.